قیمت طلا

انس طلا
11.78 (0.61%)
1.9654.30
انس طلا
11.78 (0.61%)
1.9654.30
انس طلا
11.78 (0.61%)
1.9654.30

قیمت سکه

طرح قدیم
11.78 (0.61%)
1.9654.30
طرح جدید
11.78 (0.61%)
10.500.000
نیم سکه
11.78 (0.61%)
1.9654.30
ربع سکه
11.78 (0.61%)
1.9654.30
سکه گرمی
11.78 (0.61%)
1.9654.30

سایر قیمت های جهانی

نفت 59.5
پلاتینیوم 93.5
نقره 59.5
پلادیونیم 93.5
نقره 59.5
پلادیونیم 93.5