قیمت طلا

انس طلا
9.87 (0.52%)
1,897.51
18 عیار
127,000 (0.98%)
13,025,000

قیمت سکه

سکه
4,000,000 (2.73%)
150,410,000
نیم سکه
5,000,000 (6.65%)
80,200,000
ربع سکه
6,000,000 (11.52%)
58,080,000
سکه گرمی
1,000,000 (3.56%)
29,060,000