صفحه نخست - گفتگو
  • آذری: شهرداری امسال حدود 1000 میلیارد تومان برای اداره و نگهداری مشهد نیاز دارد

  • اگر بخواهیم شهری را بر پایه پول خلاف اداره کنیم، آن شهر آخر و عاقبت خوبی نخواهد داشت زمانی اشتباهی صورت گرفت و سه الی چهار هزار شرکت ایرانی به دبی رفتند؛ چون ما نتوانستیم به سرمایه گذار احترام بگذاریم مجموعه هایی که در بافت فرسوده ساخت وساز انجام داده اند، درواقع سکونتگاه های غیرمطمئن را که ناهنجاری های اجتماعی به وجود می آورد، تبدیل به سکونتگاه های مقاوم و باکیفیت کرده اند

نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها