صفحه نخست - یادداشت ها
  • فکر می‌کنم مهم‌ترین نکته این است که شما بدانید اینستاگرام چه نقشی می‌تواند در پیشرفت کسب‌وکار شما داشته باشد؟

  • بخش اول اطمینان دولتها از رعایت عدالت مالیاتی همواره از مهمترین چالشهای اجتماعی در حوزه مالیات ستانی از مردم بوده است و به همین دلیل حاکمان با پیوند دادن مفاهیم و اصول دادرسی و همچنین کمک گیری از داوران، قضات و در کل نظام قضایی با مقوله عدالت مالیاتی تلاش کرده و می‌کنند فرایند اخذ مالیات را به لحاظ رعایت انصاف و حفظ حقوق عامه تحت کنترل داشته باشند. دولتها می‌خواهند که از حاکمیت قانون، حق دادخواهی، رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی و همچنین اصل برابری و برائت در دادرسی مالیاتی مطمئن شوند تا بدین ترتیب ضمن آنکه به حفظ حق و حقوق عامه مودیان در حوزه مالیات پرداخته باشند، از نتایج و آثار مثبت اطمینان مردم کشورشان به نظام حاکمیتی بهره‌مند شوند.

  • همه ما می‌دانیم که کسب درآمد از شبکه‌های اجتماعی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. امروز کمتر کسب و کاری را می‌شناسیم که در فضای مجازی حضور نداشته باشد اما متاسفانه اکثر این کسب و کارها موفق نیستند و تقریبا وقتشان را تلف می‌کنند در صورتی که با رعایت چند دستورالعمل ساده می‌توانند به سرعت اولین گامهای موفقیت را بردارند.

  • خشکسالی ٢۰ساله اخیر، خشکیدن هامون و تخلیه روستاهای فراوان محور شرق از یک طرف و مزیت های جاذب شهر مشهد و حوضه کشف‌رود از طرف دیگر موجب رشد سریع جمعیت مشهد به بیش از ٣ میلیون نفر و معضل حاشیه نشینی ۵/۱ میلیون نفر را با تمام عواقب فرهنگی- اجتماعی و امنیتی به این شهر و حوضه تحمیل کرده است.

  • بخش کشاورزی یک بخش زیربنایی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است که بخش قابل ملاحظه ای از تولید ناخالص داخلی و اشتغال را به خود اختصاص داده است. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مهم‌ترین و مؤثرترین استراتژی برای کاهش فقر و کاهش مشکلاتی نظیر مهاجرت در مناطق روستایی است که باید بیشتر مورد توجه سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه قرار گیرد. پدیده جهانی شدن در بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران موجب شده است که توجه به سرمایه گذاری خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی بیشتر مورد نظر قرار گیرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش بسیار مهمی در پیشبرد رشد اقتصای، انتقال فن آوری، ایجاد اشتغال و کاهش فقر و افزایش استانداردهای زندگی می تواند ایفا کند. تجربه چند دهه گذشته اقتصاد ایران حاکی از عدم توفیق در جذب منابع کافی سرمایه گذاری خارجی برای تسریع در فرایند تولید و اشتغال در کشور می باشد. از این رو لازم است ضمن بررسی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف اقتصادی کشور، محدودیتها و مشکلات موجود نیز مورد بررسی قرار گرفته و از این مسیر راهکارهایی کاربردی برای بهبود وضعیت ارائه گردد.

  • برای افزایش مقدار تولید در گیاهان زراعی، سه راهکار عمده وجود دارد: افزایش سطح زیر کشت، به‌ زراعی و به نژادی. راهکار اول در ایران قابل توصیه نیست، چون باعث کاهش سطح زیر کشت محصولات دیگر و یا تخریب مراتع و جنگلها می‌شود. از پیامد تخریب مراتع و جنگلها می‌توان به وقوع سیلابهای مخرب، فرسایش خاک و تولید ریزگردها اشاره کرد. در به زراعی باید از نهاده‌های کشاورزی به اندازه‌ای استفاده کرد که حداکثر محصول در واحد سطح تولید شود. استفاده از کودهای آلی و شیمیایی و رفع کمبودهای ریزمغذی‌ها و درشت مغذی‌ها و هچنین رعایت تناوب، استفاده از روشهای بهینه آبیاری و مبارزه با علفهای هرز و آفات و امراض، جزو روشهای به زراعی هستند.

  • تخریب منابع آب زیرزمینی در ایران و افت آب آنها از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ در بسیاری از دشتهای اصلی و بزرگ کشور مشاهده شد اما سوال اینجاست که چرا تدابیر دولت نتوانسته است روند افت منابع آب زیرزمینی را متوقف کند و چرا جامعه محلی عکس‌العملی نسبت به شرایط رو به زوال منابع آب زیرزمینی از خود نشان نداده است؟

  • شرایط حاکی از بحران اقتصادی کشور از یکسو و وضعیت نابسامان تولید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی و به تبع آن کاهش رفاه مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی از سوی دیگر همه موید این موضوع و سوال اساسی است که چرا در طول چهار دهه گذشته، بخش کشاورزی از نرخ رشد لازم در جهت آنکه بعنوان محور و زیربنای توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد برخودار نبوده است. هرچند که در تشریح چرائی این تابلو اقتصادی نه چندان امیدوارکننده و نیز پاسخ بدین سوال باید اذعان کرد که در طول چهار دهه اخیر شاهد برنامه‌ها و تلاشهای گوناگونی در جهت رونق و اعتلای بخش کشاورزی هم در بعد سیاست‌گذاری و هم در زمینه نظام اجرائی آن بوده‌ایم که ما حصل آن را آن‌گونه که همواره مسئولان و مدیران بخش گزارش داده‌اند می‌توان در افزایش میزان و حجم تولید کشاورزی در همه زیربخشهای آن (زراعی، باغی، دامی و....) مشاهده کرد.

  • در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد مدرن با پیشرفت فنی و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی همراه بوده است. به عبارت دیگر، در فرایند توسعه بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بخش کشاورزی پیشتاز بوده است. بطوریکه روستو در نظریه مراحل رشد اقتصادی به صراحت تأکید می‌کند که دوره اول صنعتی شدن در انگلستان به رهبری صنایع نساجی- که از صنایع تبدیلی و وابسته بخش کشاورزی است- آغاز شد.

  • کشاورزی و بخشهای مرتبط با این حوزه به عنوان یکی از بخشهای مهم تولید و اشتغال در کشور و استان خراسان رضوی است و اقتصاد اکثر خانوارهای روستایی بر پایه کشاورزی بنا شده است. طی سالهای اخیر عدم مدیریت صحیح در مصرف منابع آبی کشور از یک سو و کاهش نزولات جوی از سوی دیگر کشور و بالاخص استان خراسان رضوی را با بحران کم آبی و خشکسالی مواجه کرده است. آمارهای شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نشان می‌دهد که از مجموع 37 دشت در استان تعداد 35 دشت در وضعیت بحرانی قرار دارند.

نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها