رئیس کمیسیون مشارکت‌های شورای شهر مشهد:

با سرمایه‌گذار پروژه مجد به توافق می‌رسیم

۲۷ آبان ۱۳۹۳ کد خبر : 51
ایسنا-رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: پیش‌بینی می‌کنم با سرمایه‌گذار پروژه مشارکتی بازسازی بافت فرسوده مجد به توافق برسیم.

سید عبدالکریم جوادی در خصوص عملکرد سرمایه‌گذار پروژه بازسازی بافت فرسوده مجد اظهار کرد: عملکرد سرمایه‌گذار این پروژه نسبت به سایر بافت‌های فرسوده سطح شهر از قبیل آبکوه، عامل و ... بسیار مثبت بوده و پیشرفت خوبی داشته است.وی در خصوص مغایرت‌ها و ابهاماتی که در اعداد و ارقام پروژه مجد وجود دارد، خاطرنشان کرد: درباره این مسائل باید کار کارشناسی انجام شود.
جوادی با اشاره به اینکه برای بندهای قرارداد پروژه مجد بحث حکمیت مطرح است، افزود: اگر شورای شهر نسبت به فسخ قرارداد مجد اصرار داشته باشد، باید حکمیت انجام شود.وی ادامه داد: با تدبیری که در فرمانداری مشهد در جهت حمایت از سرمایه‌گذار وجود دارد و مخالفت شدیدی که با فسخ این قرارداد داشته‌اند، تصور نمی‌کنم در شهرداری نیز مخالفتی صورت بگیرد. دوستان ما نیز در شورا واقع‌بین هستند و نسبت به حمایت از سرمایه‌گذار دغدغه دارند و پیش‌بینی می کنم با سرمایه‌گذار پروژه به توافق برسیم.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده این پروژه و درخواست فسخ قرارداد از سوی این سازمان تصریح کرد: فکر نمی‌کنم سازمان بازرسی کل کشور، کارشناسی انجام داده باشد؛ 


Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/841681/#ixzz3JP0RtIUG

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۷ آبان ۱۳۹۳, ۱۰:۴۹


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها