رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:

رسانه ابزاری مهم برای مردمی شدن اقتصاد است

۷ بهمن ۱۳۹۳ کد خبر : 323
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: رسانه به عنوان حلقه اتصال بین مردم و مسوولان، ابزار مهم برای مردمی شدن اقتصاد به عنوان یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

به گزارش ایرنا راضیه علیرضایی افزود: اولین انتظار ما از رسانه جلب مشارکت عمومی برای سرمایه گذاری در بخش اقتصاد است. وی اظهار کرد: بخش تولید محور اصلی توسعه اقتصادی در کشور است لذا با کمک رسانه ها می توان فضای مورد اطمینانی برای آگاهی مردم از فرآیندهای رو به رشد حوزه سرمایه گذاری ها و تولید ایجاد کرد.

علیرضایی گفت: رویکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در حوزه رسانه شامل تولید خبر یا همکاری با رسانه ها به منظور اطلاع رسانی و ایجاد فضای دلگرم کننده و آرامش بخش برای جلب مشارکت عمومی در ارتقای بخش تولید است. وی افزود: از رسانه ها انتظار یک نگاه مثبت، نقادانه و همراه را با مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی داریم تا از این طریق اعتماد سرمایه گذاران را جلب و فضای مورد اطمینانی را در حوزه های سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و تجاری استان برای مردم ایجاد کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در اقتصاد مردمی می توان به سود واقعی اقتصاد دست یافت زیرا زمانی که گروهی از مردم در اقتصاد سرمایه گذاری می کنند، هرچند ممکن است در یک مدت سود کمتری داشته باشند اما به همین میزان سود قانع هستند و با توسعه کار خود به سودآوری بیشتری نیز دست می یابند. وی گفت: ایرنا به عنوان خبرگزاری رسمی کشور همانگونه که در اطلاع رسانی، منافع ملی، عمومی و نظام را در نظر می گیرد، انتظار داریم به شاخص های توسعه که به تقویت شاخص های صنعتی شدن استان نیز کمک می کند، توجه نماید.

علیرضایی اظهار کرد: صنعتی شدن یک چیدمان کاملا برنامه ریزی شده و حساس از شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و آموزشی با استفاده از دانش در بالاترین سطح برای تامین رفاه مردم است. وی افزود: برای اینکه این چیدمان به درستی در کنار هم قرار گیرد مهمترین شاخص، تشکیل یک سرمایه اجتماعی با هدف توسعه پایدار است که در این سطح از توسعه رفاه مردم، عدالت اجتماعی، تناسب بین اشتغال و درآمد در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با تشکیل این سرمایه اجتماعی و تبیین معنای توسعه پایدار در جامعه از طریق رسانه ها، همه مردم در برنامه های خود به توسعه کشور فکر می کنند و حمایت از تولید ملی را جزو برنامه های زندگی خود قرار می دهند.

علیرضایی با اشاره به موانع صنعتی شدن خراسان رضوی برای پویایی اقتصاد اظهار کرد: رسانه ها نقش مهمی در تبیین مشکلات حوزه صنعت به عنوان یکی از شاخص های صنعتی شدن استان دارند و می توانند در این زمینه مطالبه گر باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، رسانه ها را به عنوان یکی از اهرم های مشارکتی در تامین زیربناهای توسعه صنعتی در خراسان رضوی دانست و خواستار تعامل رسانه ها با سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان شد.

« منبع خبری : ایرنا » آخرین ویرایش : ۸ بهمن ۱۳۹۳, ۰۹:۴۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها