شهردار مشهد :

سرانه فضای سبز مشهد ۴ متر مربع افزایش می یابد

۷ بهمن ۱۳۹۳ کد خبر : 315
شهردار مشهد از افزایش ۴ متر مربع به سرانه فضای سبز فعلی مشهد با احداث پارک های خطی و محلی خبر داد.

به گزارش مهر سید صولت مرتضوی  بیان کرد: سرانه استاندارد فضاي سبز ۱۲ متر مربع است كه در سال گذشته سرانه فضای سبز مشهد با رسیدن به رقم  ۱۱.۳ متر مربع به ازای هر یک از شهروندان به رقمی قابل قبول و در حد استاندارد رسیده است. وی با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی برای افزایش سرانه فضای سبز  در مناطق مختلف انجام شده است ادامه داد: در سال ۹۳ این رقم به ۱۳.۳متر مربع به ازای هر شهروند خواهد رسید.

مرتضوي افزود: شهرداری مصمم است تا در دوره چهاره ساله فعالیت خود چهار متر مربع ديگر بر سرانه فضاي سبز مشهد بیفزاید. وی در خصوص احداث و افزایش تعداد پارک ها نیز گفت: تعداد پاركهای خطي و محلي  از تعداد ۲۸۴  پارک در سال ۹۲ به تعداد ۳۴۶  پارك  در سال جاری رسیده است.

شهردار مشهد با  اشاره به اقتصاد زيارتی شهر مشهد اظهار کرد: توجه ويژه اي به زيرساختهای شهری از جمله توسعه و تكميل خطوط قطار شهري  و همچنین توسعه فضاي سبز، بهبود عبور و مرور و پيشگيري از آلودگي هوا شده است.

« منبع خبری : مهر » آخرین ویرایش : ۸ بهمن ۱۳۹۳, ۰۹:۱۹


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها