ریيس اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي:

برای حمایت از كارآفرينان سازماندهی وجود ندارد

۶ بهمن ۱۳۹۳ کد خبر : 306
ریيس اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي گفت:حمايت از كارآفرينان در كشور تعريف نشده و به این منظور هیچ سازماندهی مشخصی در کشور وجود ندارد.

ریيس اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي گفت:حمايت از كارآفرينان در كشور تعريف نشده و به این منظور هیچ سازماندهی مشخصی در کشور وجود ندارد.

به گزارش ایسنا محمدحسین روشنک، در خصوص حمايت از كارآفرينان برتر در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اظهار كرد: متأسفانه در كشور برنامه‌ريزي درستي براي اين امر صورت نگرفته است و هيچ فرآيند سازماندهي‌شده‌اي براي حمايت ويژه از كارآفرينان برتر در حوزه‌هاي مختلف كشاورزي، صنعت، صادرات و … انجام نشده است.

وي افزود: با وجود اينكه هر سال با برگزاري مراسم‌هايي كارآفرينان، صنعتگران، كشاورزان، چهره‌هاي برتر ملي، چهره ماندگار توليد و … انتخاب و معرفی مي‌شوند، این تقديرها فقط در حد برگزاري مراسم و ارائه لوح تقدير باقی می‌ماند و پس از آن مداركي كه براي اين كارآفرينان صادر مي‌شود هيچ فايده‌اي براي آن‌ها ندارد و هيچ حمايت اجتماعي، معنوي و مالي براساس اين برتر بودن براي آنها در نظر گرفته نمي شود.

روشنک با اشاره به اينكه در زمينه ارائه تسهيلات، در نظر گرفتن شرايط ويژه و … هيچ تفاوتي بين برترين‌ها و ساير فعالان وجود ندارد، اظهار كرد: ارائه مدال كارآفرين برتر هيچ امتيازي در جامعه براي این فرد تعريف نمي‌كند البته امتياز فقط مباحث مادي نيست بلكه حمايت‌ها مي‌‌تواند معنوي و اجتماعي باشد.

ریيس اتحاديه صادركنندگان خراسان رضوي عنوان كرد: البته دقت در انتخاب كارآفرينان نمونه نيز از اهميت زيادي برخوردار است و زماني كه برای مثال يك صادركننده به عنوان نمونه انتخاب مي‌شود بايد از تمامي جهات برتر باشد.

وي با اشاره به صدور كارت‌هاي اخلاق برای كارآفرينان، عنوان كرد: قرار است براي 16 كارآفرين با اخلاق استان كارت اخلاق كارآفريني صادر شود اين كارآفرينان كساني هستند كه بايدها و نبايدهاي قانوني حوزه خود را رعايت كردند و درگيري‌هاي مالي، تامين اجتماعي و … ندارند.

روشنک افزود: اين كارت‌ها قرار است تا پايان سال جاري صادر شود اما مسأله مهم اين است كه پس از صدور كارت‌ها چه امتيازاتي براي اين افراد در نظر گرفته خواهد شد و آيا اصلاً تفاوتي پس از صدور كارت‌ها در وضعيت اين كارآفرينان خواهد افتاد.

« منبع خبری : ایسنا » آخرین ویرایش : ۶ بهمن ۱۳۹۳, ۱۴:۴۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها