نقش بازاریابی اجتماعی در توسعه اقتصادی مناطق زعفرانکاری- بخش اول

۱۹ آبان ۱۳۹۹ کد خبر : 2627
بازاریابی اجتماعی عبارت است از برنامه ریزی و اجرای برنامه طراحی شده به منظور ایجاد تغییرات اجتماعی با استفاده از مفاهیم بازاریابی تجاری. بعضی از این مفاهیم عبارتند از: ایجاد تغییر رفتار داوطلبانه، هدف قرار دادن مخاطبان خاص، تمرکز بر رفاه شخصی و اجتماعی و دستیابی به تعداد مخاطبین بیشتر

 

تغییر رفتار داوطلبانه زمانی در مخاطبین هدف روی می دهد که مخاطبین باور داشته باشند مزایايی که آنها دریافت خواهند کرد بیشتر از هزینهای است که متحمل خواهند شد.به همین منظور به این مهم میپردازیم که نخست بازاریابی چیست؟ و بعد مفاهیم بازاریابی را باز میکنیم.

بسیاری از کلمات و جملات در عین ساده بودن و ساده به نظر رسیدن بسیار پر محتوا هستند که کمتر به آن توجه میشود. مانند مدیریت ، مدیریت بازاریابی و بازاریابی علمی که از گذشته‌های دور سکاندار موفقیت توسعه اقتصادی کشورها و جوامعی بوده است که به محتوای آن توجه اساسی کردهاند و آن را سر لوحه فعالیتهای خود در امر تولید و صادرات و توسعه اقتصادی قرار دادهاند و با تکیه بر این علوم بر سایر مشکلات اقتصادی خود یک به یک فائق آمدهاند.

اکنون باید ما نیز به این مقوله خوب بنگریم چرا که رفتار و تعاملات کنشگران بازار میتواند نقش بسیار تعیین کنندهای در شکلگیری زیر بناهای کلان اقتصادی  جامعه ایفا کند بطور کلی مفاهیم مرتبط با بازار با دقت و وسواس بسیار امروزه باید دنبال شود . با این هدف:

(1) نخست به تعریفی از بازاریابی میپردازیم تا به مفاهیم بازاریابی بیشتر پیببریم.

بازاریابی یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن افراد و گروهها، نیازها و خواسته‌های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله کالاهای مفید  و با‌ارزش  با دیگران تامین میکنند.

بنابراین بازاریابی با تامین خواسته و نیازهای بشر آغاز میشود. اما یکی از جدیدترین فلسفههای بازاریابی مفهوم بازاریابی اجتماعی است زیرا در سالهای اخیر مفهوم بازاریابی و کاربرد فلسفه‌های آن در عصر حاضر مورد تردید قرار گرفته است.  زیرا عصر حاضر در برگیرنده مشکلات زیست محیطی کمبود منابع ، توجه به توسعه پایدار جهت کاهش فقر ، بیکاری ، نابرابری، رشد فزاینده جمعیت ، تورم جهانی ، فراموشی خدمات اجتماعی است بنابرین تا چه اندازه در تحقق فلسفه فوق در بازار و بازاریابی کالاها و خدمات برای جبران تحدیدات مذکور تلاش شده است.

در رفع تهدیدات، این وضعیت‌ها در توسعه اقتصادی به مفهوم جدیدی نیاز دارد، که مفهوم بازاریابی را بسط دهد. به همین دلیل واژههای دیگری نیز معادل بازاریابی اجتماعی انتخاب شده است .( بازاریابی مبتنی بر انسانیت) و بازاریابی زیست محیطی.

 (1) بازاریابی اجتماعی فلسفه جدیدی است درمیان نگرش‌های بازاریابی و هنوز برای بسـیاری از سازمانها تازگی داشته و برای آنها ناشناخته است. اما هنوز امروز از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا فلسفه بازاریابی اجتماعی به مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها توجه دارد بر همین اصل افراد و سازمان‌ها باید نخست نیازهای بازار هدف را بشناسند، سپس در مقایسه با رقبا این نیاز‌ها را به طور کارآمد و موثری ارضاء کنند به گونه‌ای که آسایش و رفاه مشتری و جامعه هر دو فراهم شود.

مفهوم بازاریابی اجتماعی بازاریابان را به در نظر داشتن ملاحظات اجتماعی و اخلاقی در رویههای بازاریابی شان فرا میخواند آنها مکلفاند معیارهای گاه متضاد شرکت نظیر سودآوری، رضایتمندی، خواسته مصرف کننده، و منافع عمومی را به گونهای متعادل و با تردستی تامین کنند که منافع کشاورزان و مصرف کننده  و صادر کننده هر سه منصفانه تامین شود.

امروز افراد و شرکتهايی که از طریق پذیرش و به کار گرفتن مفهوم بازاریابی اجتماعی استفاده می‌کنند از موفق‌ترین، در کسب و کارشان هستند.

رئیس شورای ملی زعفران

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۹ آبان ۱۳۹۹, ۱۱:۲۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها