دولت به جای نهاده های دامی به تولیدکننده یارانه بدهد

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ کد خبر : 2596
ریشه مشکل کمبود نهاده های دامی به زمانی برمیگردد که اختیار نهاده های دام و طیور به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد.

تولید مرغ و تخم مرغ در تابستان با مازاد تولید و در زمستان با کمبود مواجه است و دلیل آن، میزان مصرف مردم است زیرا در زمستان مصرف مرغ و تخم مرغ بیشتر است. حال آنکه تنظیم تولید و مصرف این محصولات خود نیازمند یک تشکل منسجم است. متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی این توانمندی را ندارد که با برنامه ریزی هایش تولید را متوازن کند و ذخیره سازیهای مازاد تولید را در تابستان انجام دهد و مراقب زیان مرغدار تخم گذار و گوشتی در این فصل باشد. اگر وزارت جهاد این سه عامل را در تابستان رعایت کند، صدای ارزانی مرغ و تخم مرغ در تابستان، با گرانی آن در زمستان شنیده نمیشود.

مدیریت تولید در حوزه کشاورزی کشور به دلیل مداخله در بحث تجارت مطلوب نیست. سالهاست که مرغدارها در تابستان از ارزانی و زیر قیمت فروختن محصولاتشان گلایه دارند و در زمستان به خاطر گرانی دستگیر میشوند ولی کسی به این مسائل توجه نمیکند.

اینکه دولت نهاده های دام و طیور را تمام و کمال به دست مرغدار برساند و مرغدار تولیدش را به دست مصرف کننده برساند، به طور کامل غیر ممکن است؛ بارها گفته ایم در واردات نهاده های دامی با ارز 4200 تومانی توسط دولت، 4-5 میلیارد ارز به هدر میرود و این ما به التفاوت ارز به دست مردم نمیرسد؛ یا در بین راه از بین میرود یا توسط تاجر و واردکننده مصرف میشود و یا در بندر میخوابد و یا دلال داخلی آن را در اختیار میگیرد و در نهایت توسط مرغدار مصرف میشود. این شیوه هیچ راه حل سفره مردمی ندارد؛ دولت برای سفره مردمی کردن نهاده ها راههای دیگری را میتواند اعمال کند و سوبسید ارز را به شیوه های دیگری اعمال کند.

دولت میتواند نهاده را با ارز نیمایی وارد کند و به جای اینکه به نهاده سوبسید بدهد، به خود تولید و هرکسی مرغ و تخم مرغ تولید میکند، سوبسید دهد. مثلا برای هر کیلو تخم مرغ و یا هر کیلو مرغ عددی یارانه بدهد تا محصولات با قیمتی ارزانتر به دست مصرف کننده برسد.

اما تا وقتی در ایران قلمهای طلایی مجوز را نشکنیم هیچ چیز سر جای خود قرار نمیگیرد. ما به وزارت تجارت نیاز داریم؛ کشور ما تنظیم کننده تجارت بین المللی ندارد و همین میشود که واردات نهاده های دامی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده میشود.

ظرفیت تولید ما بیش از دو برابر مصرف است و اگر بتوانیم این ظریفت را پر کنیم، میتوانیم مازاد تولید را صادر کنیم اما مرغدار به خاطر زیانش در نبود نهاده های دامی، از سالنهای تولیدش استفاده نمیکند و به همین خاطر محصولش در زمستان گران میشود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد و تولیدکننده مرغ و تخم مرغ 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۴ شهریور ۱۳۹۹, ۱۵:۰۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها