سازوکار ایفای مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی توسط رئیس اتاق ایران تشریح شد

توانمندسازی به جای اعانه دادن

۱۱ آذر ۱۳۹۸ کد خبر : 2458
تاسیس جامعه یاوری در اتاق مشهد، شرکت در امور عام المنفعه مراکز توانبخشی و درمانی و به تازگی تشکیل کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی و هدفگذاری برای تاسیس دفتر مسئولیتهای اجتماعی در اتاق مشهد، گوشه ای از اقدامات فعالان اقتصادی خراسانی در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی است. هفته پیش هم رئیس اتاق ایران به بازدید از مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست گلستان علی(ع) در مشهد رفت.

خبرها درباره شکل گیری دفتر مسئولیتهای اجتماعی در آینده ای نزدیک و تمرکز ویژه اتاق بازرگانی در ایفای مسئولیتهای اجتماعی در دوره نهم فعالیت این تشکل ما را بر آن داشت تا با رئیس اتاق ایران درباره هدفگذاری و برنامه های آینده پارلمان بخش خصوصی در این زمینه گفت و گو کنیم.

از شافعی درباره هدف اصلی از مطرح شدن موضوع مسئولیتهای اجتماعی در ادبیات جامعه اقتصادی میپرسیم. او میگوید: مسئله حضور فعالان اقتصادی در صحنه مسئولیتهای اجتماعی از گذشته دور به نحو بسیار مطلوبی وجود داشته و ما کمتر جایی در انجام کارهای خیر داریم که رد پای بازاریان از گذشته دور در آن نباشد؛ آنها همه جا حضور داشته اند و علیرغم نگاه متفاوتی که جامعه داشته و معمولا فعالان اقتصادی بخش بازار و صنعت را به نوعی بخش مرفهی میدانند و گاهی ممکن است تعبیر شود که درک صحیحی از مردم نیازمند ندارند، عملکردها به گونه ای بوده که همیشه عکس این موضوع را مشاهده کرده ایم.

اعانه دادن کسی را توانمند نمیکند

وی می افزاید: اتاق بازرگانی از مدتی قبل بخش ویژه ای را برای ایفای مسئولیتهای اجتماعی ایجاد کرده؛ در اتاق ایران موسسه ابرار و در اتاق مشهد جامعه یاوری ایجاد شده و روی مسائل خیلی خوبی هم متمرکز شده اند. اما آنچه ما را بر آن داشت که این مسئله را به شیوه جدیدی وارد فعالیت اتاق کنیم؛ این است که باید به این نکته توجه کنیم اعانه دادن مردم را توانمند نمیکند. اعانه دادن کار خوب و خیر و پسندیده ای است اما اگر آن را به صورت هدفمند مدنظر قرار دهیم، نتایج پایدارتر و مطلوبتری میگیریم. اینکه نیاز یک نفر را رفع کنیم و بعد از مدتی دوباره آن نیاز ایجاد شود، چرخه ای تمام شدنی نیست اما اگر کاری کنیم که فرد نیازمند خود راهی برای رفع نیازش پیدا کند، به نوعی توانمندی در افراد نیازمند ایجاد شده که میتوانند در آینده زندگی خود را به نحو مطلوب و آبرومندانه ای ادامه دهند.

شافعی در همین زمینه خاطرنشان میکند: روی همین اصل در جامعه ابرار صرفا به سمت شناسایی نیازمندها و کمک مالی و یا مدرسه سازی و دیگر کارهای خیریه مثل تهیه جهیزیه نرفتیم و به سراغ طرحی به عنوان طرح توسعه پایدار روستایی رفتیم تا ببینیم چه کنیم که افراد براساس فعالیتهایی که خود میکنند، بی نیاز شوند و این کار در پایلوتی که انجام شد نتایج بسیار مطلوبی گرفت.

وی ادامه میدهد: در روستاهایی که این طرح تمام شده، ما حتی شاهد نتایجی چون بازگشت داوطلبانه بسیاری از جوانان روستایی بودیم که برای کار به شهر مهاجرت کرده بودند. در این راستا، یکی از کارهایی که در برنامه قرار گرفت این بود که در هر کاری که انجام میدهیم طرف مقابل را شریک کنیم؛ هیچ پول بلاعوضی به طور کامل از طرف ما پرداخت نشد و برای هر پروژه گفتیم 70 تا 80 درصد هزینه را میپردازیم و بقیه از سوی خود فرد پرداخته شود زیرا هیچ پول بی زحمتی برای فرد ارزش بالایی ندارد اما اگر خود مشارکت داشته باشد حتما احساس متفاوتی دارد و به دنبال نتیجه گرفتن از آن است و ما به این نتیجه رسیدیم که در مسئولیتهای اجتماعی اگر راه و روش درستی انتخاب شود، با منابع خیلی کم نتایج بزرگی حاصل میشود.

توسعه پایدار با تمرکز بر روستاها ممکن میشود

رئیس اتاق ایران به این نکته هم تاکید میکند که در این طرح براساس مطالعات اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که توسعه متوازن و پایدار در کشور وقتی به سرانجام میرسد که از روستاها آغاز شود.

وی میگوید: برای دستیابی به کارآمدی مطلوبتری در حوزه ایفای مسئولیتهای اجتماعی اقدام به تشکیل کمیسیونی با همین عنوان کرده ایم تا از نظرات کارشناسی بسیاری از مدیرانی که به مسئولیت اجتماعی خود توجه دارند، استفاده کنیم. این کمیسیون فقط در اتاق مشهد تشکیل شده و به زودی در این اتاق دفتر مسئولیتهای اجتماعی را هم ایجاد خواهیم کرد.

شافعی با اشاره به این موضوع که قضیه مسئولیتهای اجتماعی صرفا برای کشورهای توسعه نیافته نیست و تمام کشورهای توسعه یافته هم این موضوع را در راس کار قرار میدهند، اظهار میکند: در بسیاری از این کشورها بسیاری از کارها کار دولت نیست و مردم انجام میدهند؛ امروز بسیاری از برندهای معروف دنیا بخش عظیمی از سهام خود را به این کار اختصاص داده اند؛ به طور مثال یش از 80 درصد سهام و ثروت شرکت بوش آلمان مربوط به مسئولیتهای اجتماعی است. ما با تاسیس دفتر مسئولیتهای اجتماعی قصد داریم به این سمت برویم که کارآفرینان و به ویژه بخش صنعت و تولید کشور روزی به این نتیجه برسند که بخشی از سهام خود را نذر کارهای مربوط به مسئولیتهای اجتماعی کنند و این کار تا ابد نتیجه داشته باشد و در جامعه اثر بگذارد.

رئیس اتاق ایران معتقد است که جامعه ایران و کارآفرینانش از مستعدترین کشورها برای ورود به مسئولیتهای اجتماعی هستند که این موضوع نیازمند هدایت، حمایت و برنامه ریزی برای رفتن به سوی شیوه های جدید توانمندسازی مردم نیازمند است و اتاق در برنامه هایش به دنبال همین مهم است.

سقوط اخلاقیات در جامعه و فعالان اقتصادی

وی یادآور میشود: معتقدم که ما در مجموع جامعه متاسفانه دچار سقوط اخلاقی هستیم و در این زمینه نسبت به گذشته افت داشته ایم. این مسئولیتی مهمتر از مسائل اقتصادی است و ارتقای سطح اخلاق از وظایف همه است. هر کسی باید در این ارتباط نسبت به تغییر حالات موجود و ارتقاء مسائل اخلاقی در جامعه تلاش مضاعفی داشته باشد. در جامعه فعالان اقتصادی هم متاسفانه با این وضعیت مواجهیم و روی اخلاق حرفه ای کسب و کار در جامعه کمتر کار کردیم که میتواند صدمه زیادی بزند.

«اگر درون خودمان اخلاق حرفه ای کسب و کار را رعایت نکنیم، هم اعتماد جامعه و هم اعتماد مسئولان دولتی به ما کم میشود». شافعی با بیان این نکته می‌افزاید: وقتی میتوانیم جلب اعتماد کنیم که کدهای اخلاقی درون خودمان رعایت شود و یکی از اهداف ما ترویج اخلاق حرفه ای کسب و کار در بین فعالان اقتصادی است و اگر کسی در این قضیه مشکل داشته باشد یا باید او را اصلاح کنیم و یا از جامعه خودمان طرد کنیم و به سمت جامعه ای سالم از نظر اخلاقی برویم. این اتفاق روی روابط بین فعالان اقتصادی هم تاثیرات مثبتی میگذارد و میتواند اختلافات تجاری رابه حداقل برساند و حتی در بحث نیاز به سرمایه هم اثرگذار باشد.

وی به سالیان گذشته و اخلاقیات در کسب و کار آن دوران نقی میزند و میگوید: در گذشته بخش عظیمی از کارهای فعالان اقتصادی با یک تلفن به یکدیگر انجام میشد؛ آنها تلفنی سفارش کار و کالا میدادند و مبلغش را بعدا دریافت میکردند اما این قضیه الان وجود ندارد. اگر اخلاقیات در کسب و کار نهادینه شود و اعتماد افزایش یابد، در نیاز فعالان اقتصادی به سرمایه و نقدینگی هم اثرگذار است و در ارتقای کارشان هم تاثیر بگذارد.

تدوین آیین نامه اخلاق حرفه ای کسب و کار در اتاق ایران

شافعی از تدوین آیین نامه اخلاق حرفه ای کسب و کار در اتاق ایران خبر میدهد و میگوید: از دو سال پیش در این موضوع ورود کردیم و گروههای زیادی روی آن کار کردند و در حال رسیدن به مرحله نهایی است. تصمیم داریم این آیین نامه را در اتاق تصویب کنیم و بعد به مرحله اجرا برسانیم و حد و مرزهای اخلاق حرفه ای کسب و کار در آن مشخص باشد. اجرایی شدن این آیین نامه در اتاق و فعالان اقتصادی آثار مثبتی خواهد داشت.

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۱ آذر ۱۳۹۸, ۰۹:۴۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها