مقاومت طرفدارن اقتصاد کبکی در برابر اقتصاد مقاومتی

۱۰ تیر ۱۳۹۸ کد خبر : 2347
تاریخ مزیت اقتصاد ایران را بر پایه کشاورزی، صنایع کشاورزی، دام و طیور، روستایی، تجارتهای کوچک بین کشورهای منطقه، صنایع دستی، صنایع کوچک و متوسط و کارگاهی، معدن کاری، گردشگری و زیارت، ساختمان، اصناف و...که میتوانسته اساس تحقق اقتصاد مقاومتی باشد شناخته است.

مقام معظم رهبری نیز تحقق اقتصاد مقاومتی را در مزیت های اقتصاد بومی ایران میدانند چرا که صنایع وابسته چون خودرو سازی که با یک اخم کوچک ترامپ قلدور همه رشته های خط تولیدش به هم میریزد، نمیتواند اقتصاد مقاومتی ایجاد کند. در مورد عامل یا عواملی که اهمیت مزیتهای اقتصادی کشور را به حاشیه رانده، روستاها را از سکونت خالی، صنایع دستی را فراموش، تولیدات کارگاهی را غیر اقتصادی، کشاورزی را فدای درد بی آبی (قابل درمان)، صنایع کوچک و متوسط را بدون صدا و حامی و تجارت های محلی (غیر قابل تحریم خارجی) را نابود کرده است، تحقیق و تحلیلی  ارائه نشده و نمیشود.

در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بخصوص در سال های دفاع مقدس، طرفداران داخلی و کوچ کرده از خارج به برکت پیروزی انقلاب در اقتصاد ایران ظهور کردند که مزیت های بومی اقتصاد کشور را به راه رفتن کلاغ تشبیه و اقتصاد بنگاه داری بزرگ صنعتی بویژه خودروسازی ژاپن و کره را راه رفتن کبک میدانستند، این گروه تلاش و پیگیری فراوان کردند تا با تبلیغ و ترویج تجربه اقتصاد ژاپن ‌‌و کره بخصوص در حوزه خودروسازی «البته از نوع مونتاژ» فضای کسب و کارهای سنتی ایران با یک تاریخ تجربه را تغییر دهند، متاسفانه خشکسالی و بی آبی کشور نیز توجیه خوبی برای کنار گذاشتن سیاستهای اقتصاد بومی ایران و پذیرش الگوی وارداتی اقتصاد صنعتی خودرو سازی بود.

تلاش نوگرایان اقتصادی که با برگشت تحصیل کرده های خارجی دوران جنگ تقویت شده بود، حاصلی بجز تخریب تجارب فضای کسب و کار بومی و نابودی سکونت گاههای روستایی با کوچ روستائیان برای کار در کارخانه های مونتاژ خودرو نداشت و بارها با شکست مواجه شد اما صاحبان تفکر دوری از اقتصاد مقاوم بومی، دست از برنامه های تخریب اقتصاد کشور برنداشته و برنمیدارند، این گروه به تدریج آنقدر در اقتصاد ایران نفوذ و قدرت پیدا کرده اند که میتوانند افراد مشخصی را برای انجام ماموریت های مورد نظر خود به وزارت و... برسانند و از او بخواهند با تمام توان برای تحقق رسیدن به راه رفتن کبکی کره ای و ژاپنی در اقتصاد کشور تلاش کند .

صاحبان کم تعداد اما پرقدرت و پر صدا که الگوی خود را اقتصاد کبکی کره و ژاپن در زمینه بنگاه داری بزرگ مانند خودروسازی و صنایع وابسته میدانند، با رسانه های مکتوب و فضای مجازی وسیعی که در اختیار دارند آنچنان در فضای کسب و کار و مسئولین اجرایی و قانون گذاری کشور نفوذ پیدا کرده اند که توانسته و میتوانند برای حوزه های دیگر اقتصاد ایران از جمله صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی و صنایع وابسته، عمران و ساختمان، گردشگری و .. .تعیين تکلیف و آنها را به حاشیه برانند.

افرادی از این تفکر در سخنرانی ها و نوشته ها، شعار «نه به صنایع و کسب و کارهای پراکنده، کوچک و متوسط، روستایی» و ...را بگونه ای با صدای بلند فریاد میزنند که هیچ فردی از بخش خصوصی واقعی را یارای مقابله با آنها و دفاع از کسب و کارهای گسترده لیکن کوچک و متوسط نیست، طرفداران سمبُل صنعت اصلا اقتصاد مقاومتی را قبول نداشته و به تمسخر میگیرند، اینان مثلث اقتصادی درحال پیگیری خراسان رضوی که در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی پایه ریزی شده است را نیز یک بازی کلاغی بیشتر نمیدانند .

اما فقط اقتصاد سنتی و بومی کلاغی تضعیف شده توانسته در مقابل تحریم های ترامپ مقاومت کند و اقتصاد غیربومی کبکی با وجود برخورداری از حمایت بی شمار نتوانسته ضعف های خود را مخفی کند؛ لذا با شروع دور جدید تحریم های گسترده ترامپی تولیدکنندگان کوچک و متوسط در تمام حوزه‌های اقتصاد بومی توانسته اند تولیدات خود را زیر قیمت جهانی  به بازار داخل عرضه کنند و اگر اجازه صادرات داشته باشند می توانند در بازار جهانی جایگاهی خوبی داشته باشند. ضمن اینکه اگر درصد کمی از بودجه های هزینه شده برای بنگاه های خودروسازی در حوزه اقتصاد بومی هزینه میشد تا آب مورد نیاز کشاورزی را تامین و از تجارب و امکانات کشاورزی هلند، ژاپن و کره بهره ببرند، میتوانستند در شرایط تحریم ارز مورد نیاز کشور را با صادرات به کشورهای منطقه تامین کنند؛ این درحالیست که تولیدات بنگاه های مورد حمایت اقتصاد وارداتی با وجود بهرمندی از ممنوعیت واردات خودروهای خارجی و تعرفه 400 درصد قادر نبوده و نیست به تعهدات پیش فروش خود عمل کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۰ تیر ۱۳۹۸, ۱۰:۵۲


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها