اقداماتی برای کاهش انتشار گرد و غبار

۳ تیر ۱۳۹۸ کد خبر : 2339
تکنیکهای مختلفی برای کاهش انتشار گرد و غبار وجود دارد هر چند انجام چنین اقداماتی در مناطقی که سطح وسیعی منبع انتشار هستند بسیار مشکل است ولی خطرات ناشی از این مناطق بهتر از زمانی که گرد و غبار حمل می شود، مدیریت می شوند. بنابراین در چنین مناطقی باید اقداماتی صورت گیرد تا فرسایش بادی رخ ندهد. باید بین تکنیک هایی طراحی شده برای به حداقل رساندن ریسک واقعی (کوتاه مدت، از قبیل شیوه‌های کشت مانند حداقل شخم)، و آنهایی که ریسک بالقوه را به حداقل می‌رسانند تمییز داده شود.

در مناطق کشاورزی آبی و دیم رها شده اقدامات زراعی (مدیریت زراعی) مدیریت خاک و  موانع حفاظتی که باعث کاهش سرعت باد و افزایش مقاومت خاک می گردد توصیه می‌شود. در اقدامات زراعی برای کنترل فرسایش خاک از پوشش گیاهان زنده و یا بقایای محصول برداشت شده برای حفاظت از خاک در مقابل باد استفاده می شود. یک رابطه کلی نمایی بین تخریب خاک و پوشش پوشش گیاهی (زنده یا مرده) وجود دارد. اگر نسبت خاک از دست رفته در یک سطح محافظت نشده و بایر را عدد یک در نظر بگیریم پوشش حدود 40 درصد به سرعت میزان فرسایش را  به 0.2 کاهش می دهد. در اراضی مرتعی بیشتر روش ها به کنترل فشار چرا محدود می شود. گزینه های زیادی برای جلوگیری از تولید گرد و غبار در معادن وجود دارد. از لحاظ فیزیکی پوشاندن آنها با  پوشش گیاهان بومی منطقه و مقاوم به خشکسالی و فلزات ، قلوه سنگ از مالچ های شیمیایی و یا بیوپلیمرهای تجدید پذیر و یا استفاده  از موانع حفاظتی به عنوان بادشکن توصیه می شود. ضمن اینکه روش های بخصوص برای کاهش انتشار گرد و غبار در حین عملیات معدن کاوی  نیز پیشنهاد می‌شود.

برای کنترل موثر گرد و غبار باید یک رویکرد یکپارچه چندگانه و چند منظوره وجود داشته باشد. اقدامات کنترلی برای حفاظت از خاک و کاهش سرعت باد در سطح زمین باید با یک چشم انداز گسترده تر  کاهش انتشار گرد و غبار و افزایش ته نشست گرد و غبار از جو با هم تلفیق شوند. چنین مدیریت یکپارچه سرزمین باید به طور همزمان شناسایی شوند  طوری که اجزای مختلف سرزمین مانند زمین های کشاورزی، مراتع، معادن و ... را شناسایی و مدیریت کند. یک رویکرد یکپارچه سرزمین ، مخصوصا با توجه به ماهیت فرامرزی  پدیده  گرد و غبار در استان و اثرات آن، بسیار مهم است. چنین رویکردی برای مدیریت منابع آبی نیز مهم است که در بسیاری از موارد در ارتباط با انتشار  گرد و غبار است. اقدامات مورد نیاز برای کاهش گرد و غبار در این منابع باید بخشی از استراتژی های مدیریت پایدار یکپارچه منابع آبی باشند. این برنامه ها،چه درسطح ملی و چه  بین المللی، باید مسائل مربوط به گرد و غبار را نیز در نظر بگیرند.

اقدامات طراحی شده برای مقابله با اثرات متعدد طوفانهای گرد و غبار  در ارتباط با انتقال و ته نشست آنها، توسط طیف  وسیعی از پایش، پیش بینی و پیش آگاهی تسهیل می شود.

روش های متعددی برای پهنه بندی مناطق با خطر فرسایش باد طراحی شده اند و پیش بینی های گرد و غبار در سال های اخیر در تعدادی از مراکز در سراسر جهان توسعه یافته است، بسیاری از این سیستم ها (از جمله SDS-WAS) در حال حاضر به عنوان زیرمجموعه سازمان هواشناسی (WMO) در حال فعالیت هستند که پیش بینی های روزانه گرد و غبار را در مناطق مختلف با استفاده از مدل های متنوع  انجام می دهند. مخابره کردن هشدار های مربوط به خطرات احتمالی گرد و غبار، مشاوره در مورد خطرات بهداشتی آن و گزینه های کاهش اثرات آن توسط رادیو و تلویزیون و حتی پیامک می تواند بسیار مورد اثر باشد. چنین سیستم های هشدار دهنده می تواند تاثیرات یک رویداد گرد و غبار را کاهش دهد. به عنوان مثال بیمارانی که از بیماری های در ارتباط با گرد و غبار رنج می برند می توانند جداگانه شناسایی شوند و پیغامهایی مخصوص آنها ارسال شود تا کمتر مورد آسیب قرار گیرند. با این حال، فقدان درک ارتباط سببی که نشان دهنده آگاهی  ما از بسیاری از بیماری های گرد و غبار است، هنوز هم می تواند بر روی توصیه های کاهش آسیب پذیری تاثیر بگذارد.

عضو هیئت علمی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۳ تیر ۱۳۹۸, ۱۰:۳۵


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها