اطلاعات ناقص در سيستم الكترونيك دليل بر شفافيت نيست

۶ آذر ۱۳۹۷ کد خبر : 2217
یکي از گام هاي بلند در جهت شهر هوشمند كه از شعارهاي شورا و شهرداري مشهد مقدس بوده و مورد خواست گروه هاي تخصصي و مطالبه گر مانند كارگروه جمعيت سازندگان مناطق مشهد محسوب می شود، شفافيت و اصطلاحا اتاق شيشه اي شورا و شهرداري بوده است.

برقراری دسترسی عمومی به اطلاعات مورد خواست تمام كارشناسان و دلسوزان شهري بوده، از اهداف شهر هوشمند شفافيت بخشي به فرآيندهاي درون شهرداري و گردش اطلاعات در مديريت شهري و از حقوق شهروندي دسترسي آزاد به اطلاعات است.

با ايجاد شورا و شهرداري شيشه اي، ارتباطات فردي، غيرشفاف و سنتي ميان كاركنان شهرداري و شهروندان كاهش مي يابد، مديران وقتي احساس كنند هزاران چشم در شهر عملكرد وي را نظارت دارند و رصد مي كنند سبب افزايش خود كنترلي مديران مي شود و اين نوعي از تغيير رويكرد در نظارت است، با اين كار هزينه هاي نظارتي كاهش و اتفاقا نهادهاي نظارتي هم با استفاده از نظارت مردم بر مديران كيفيت شان ارتقا مي يابد.

شفافيت سبب افزايش اعتماد عمومي مي شود و مشاركت مردم هم در مديريت شهري افزايش مي يابد و مي توان اين اعتماد و مشاركت را مستمر سنجش کرد و آمار افزايشي آن را شاهد بود.

تلاش براي تحقق شهر هوشمند اقدامي است يكپارچه كه بخشي از آن براساس مصوبه شوراي شهر مشهد مقدس الزام شهرداری مشهد به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی است.

پيرو اين مصوبه شهرداری مشهد موظف به انتشار اطلاعات کامل شهرسازی پلاک‌‌های ثبتی‌ است که اقدام به تشکیل پرونده و اخذ پروانه ساخت مي نمايند، اين مصوبه بعد از مصوبه الزام شهرداری مشهد به اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری است كه بخش ديگري از شهر هوشمند و تحقق شهرداري شيشه اي است.

اميدوارم به زودي شاهد تصويب مصوبه مديريت تعارض منافع در شوراي شهر مشهد نيز باشيم.

با اجرایی‌شدن مصوبه انتشار اطلاعات كامل شهرسازي، مدیریت شهری مشهد باید اطلاعات طرح‌ تفصیلی پلاك مربوطه، کاربری موجود، کاربری مجاز، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز را منتشر کند.

حتي تعداد درختان موجود، تخلفات دراین حوزه و جریمه فضای سبز و تمامی گزارش‌های ناظران شهرداری و نظام مهندسی و رأی صادره کمیسیون های نظارتی و فنی، جزئیات مبالغ عوارض پرداختي و حتي نام مهندسان پروژه از دیگر مواردی است که در انتشار اطلاعات شهرسازی به اطلاع مردم خواهد رسيد.

همواره عدم شفافیت امور سبب ایجاد رانت منجر به تبعیض و فساد مي‌شود، تبعیض يعني پایمال شدن حق الناس فساد آن هم از نوع اداري سبب زوال اخلاق جامعه مي شود.

اگر در جامعه اصل بر عدالت است، چنانچه مواهبی در وضع قوانین برای بعضي وجود دارد، باید برای همگان قابل وصول باشد، يكي از مطالبات ودغدغه هاي اين كارگروه از آغاز شوراي پنجم مشهد مبارزه با فساد و رانت موجود بوده است.

بي شك كسانيكه از ارتباط با بعضي از مديران شهري براي خود كيسه اي دوخته اند، با اين مصوبه دست شان كوتاه خواهد شد و ما از اين مصوبه بسيار استقبال و حمايت مي نماييم.

متاسفانه باید گفت اطلاعات شهرسازی دارای حداقل نقاط روشن هستند، بنابراین، شاید برشمردن نقاط روشن بلحاظ تعداد آسان تر از شمردن نقاط کور باشد.

نكته مهمي اينجا لازم به بيان است، تمام شهرهاي هوشمند الكترونيكي هستند، اما دليل نمي شود شهر الكترونيك، هوشمند باشد، ثبت همين اطلاعات ناقص در سيستم الكترونيك دليل بر شفافيت نيست، شهر الكترونيك يك وسيله فيزيكي براي شهر هوشمند است و براي رسيدن به شهر هوشمند فاصله بسيار است، بايد بسيار تلاش كرد و نواقص را برطرف و نظرات كارشناسان را اعمال و مطالبات را پاسخگويي كرد.

هم اكنون عدم وحدت رويه در تصميمات و اعمال سليقه شخصي مديران و تفسير به ميل آنان بزرگ ترين گلايه فعالين شهري است، اميدواريم اين شفافيت باعث اصلاح روند موجود شود.

در پايان اميدوارم شفافيت در شورا كه از دستاوردهاي اصلاح طلبان در كشور بوده است به ضد خود بدل نشود و سبب ريزش اعتماد مردم نشود.

 

عضو كارگروه جمعيت سازندگان مناطق مشهد

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۶ آذر ۱۳۹۷, ۱۲:۴۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها