ضرورت هوشیاری مالیاتی شرکتهای حمل ونقل بین المللی

۲۱ آبان ۱۳۹۷ کد خبر : 2205
مدت های مدیدی است که شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی گرفتار مشکلات ناشی ازعدم تمکین سازمان امور مالیاتی از نصّ صریح قانون و رای دیوان عدالت اداری بوده و در هیئت های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر و اجرائیات سرگردان هستند .

علیرغم ادله و قوانین شفاف وکافی و رای دیوان که عالی ترین مرجع حل اختلاف میان مودی و سازمان امور مالیاتی است، شرکت های حمل ونقل بین المللی معاف از مالیات  بوده ولی این معافیت اعمال نمی‌شود. تعدادی از بخشنامه ها و مستندات که موید این بخشودگی است، شامل این موارد است:

1) ماده13 قانون مالیات برارزش افزوده، عواید حاصل از خدمات صادرات را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف دانسته است. حمل ونقل بین المللی از مصادیق خدمات صادرات بوده و استفاده کننده نهائی از خدمات مذکور افراد خارجی حقیقی یا حقوقی هستند که دریافت مالیات برارزش افزوده از آنان موضوعیت ندارد .

2)  بخشنامه شماره ( 28004 )با کد سند (ال / 072 / 1388 )با امضای آقای محمد قاسم پناهی که به جهت رفع ابهامات در خصوص قانون مذکور صادر شده است، معافیت ترانزیت را تائید کرده است.

بخشنامه شماره ( 656 مورخ 14 / 01 / 1387 ) نیز در بندهای الف و ب و ج صراحتا ترانزیت خارجی را با ارائه اسناد مثبت، معاف از مالیات بر ارزش افزوده دانسته است.

همچنین  بخشنامه شماره (67 / 95 / 200 مورخه 04 / 10 /1395) سازمان امور مالیاتی کشورمبنی بر معاف بودن شرکتهای حمل ونقل بین المللی از مالیات بر ارزش افزوده حکایت دارد .

3) علاوه بر بخشنامه های مذکور، شورای گفتگوی دولت  و بخش خصوصی استان خراسان رضوی نیز در بند (6) سی و نهمین جلسه خود موضوع اجرای معافیت شرکتهای حمل ونقل بین المللی را در دستور کار قرار داده و مصوب کرد اما متاسفانه این بخشنامه ها توسط اداره امور مالیاتی اجرا نشده است.

 همچنین علیرغم مخالفت نماینده بند 3 ماده 244 ( نماینده اتاق بازرگانی خراسان رضوی) به عنوان یکی از سه عضو هیئت های حل اختلاف مالیاتی با اعمال مالیات بر ارزش افزوده و معاف دانستن ترانزیت از شمول قانون مذکور (که در آرای صادره به طور صریح مخالفت خود را بیان می کند)، سایر اعضای هیئت مذکور به نفع اداره مالیات رای صادر کرده و با ارجاع مراتب به دایره اجرائیات و بستن حسابهای شرکت ها و اعضای هیئت مدیره و ضبط اموال ، آنان را وادار به تمکین و پرداخت مالیات می کنند .

با مشاهده این موارد شرکت های حمل ونقل بین المللی از سر استیصال و ناگزیری به دیوان عدالت اداری شکایت بردند و دیوان نیز با بررسی شکایت آنان حداقل در 2 رای صادره شرکتهای حمل ونقل بین المللی را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام کرد .

آنچه مایه شگفتی است رفتار سلیقه ای و غیر کارشناسی و غیر حرفه ای توسط ممیزان و تائید رای صادره توسط هیئت حل اختلاف بدین صورت که ممیز، مودی را به اداره مالیات دعوت و اظهار تمایل میکند که با وی به طریقی به توافق برسد. مثلا" پیشنهاد میکند 80 % را داخلی و 20 % را خارجی محاسبه کرده وبر آن اساس اقدام به اخذ مالیات کند. اگر قانونگذار قائل به چنین تفکیکی می بود قطعا آن را هنگام تدوین  قانون در نظر می گرفت .

حمل ونقل بین المللی و ترانزیت بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که عالی ترین مرجع قانونگذاری در خصوص قوانین حاکم برکالای ترانزیت است تعریف مشخصی دارد «حمل کالا از نقطه ای در داخل یک کشور به نقطه ای در داخل کشور دیگر» .پروسه حمل بین الملل فرآیندی پیوسته است که هیچ یک از اجزای آن قابل تفکیک نیست .

 یک سفر ترانزیتی ممکن است با فاصله ای کمتر از یک کیلومتر انجام شود یعنی از پایانه مرز ی دوغارون آغاز و به اسلام قلعه در افغانستان خاتمه یابد و یا ممکن است از بندرعباس آغاز و به دورترین نقطه در روسیه ختم شود.

 حال سوال اینجاست که آیا میتوان با استناد به تعدادی مبانی که تا این حد غیر قابل اتکا و غیر کارشناسانه است از بنگاهی که با کاهش قابل توجه حجم کالای ترانزیت در آستانه تعطیلی قرار دارد، با نقض صریح قانون اقدام به وصول مالیات کرد و مودی را با اعمال فشارهای مختلف وادار به تمکین کرد؟ اخذ مالیات باید مبانی صحیح و مستندی داشته باشد تا مورد رضایت مودی قرار گرفته و پرداخت آن با آرامش خاطر انجام شود .

انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی به عنوان بزرگترین تشکل صنفی در خراسان با داشتن 230 عضو، از مسئولین تقاضا دارد بطور جدی اقدامات کمیسیون ها و قوانین مربوطه را مورد ارزیابی قرار داده تا با رعایت قانون به اعتماد مودیان نسبت به دستگاه مالیاتی خدشه وارد نشود .

 

بازرس انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی

عضو کمسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۱ آبان ۱۳۹۷, ۱۱:۰۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها