معاون اعتباری بانک صنعت و معدن در بجنورد؛

بانک صنعت و معدن دو هزار میلیارد ریال به مناطق محروم تسهیلات می دهد

۱۷ دی ۱۳۹۳ کد خبر : 210
معاون اعتباری بانک صنعت و معدن ایران گفت: این بانک برای توسعه صنعت در مناطق محروم دو هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت می کند.

به گزارش ایرنا، غلامعباس نعمت اللهی اظهار کرد: این تسهیلات به هشت استان محروم در قالب تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی پرداخت خواهد شد. وی اضافه کرد: کارآفرینان مناطق محروم متقاضی تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی باید تا اوایل بهمن ماه سالجاری مدارک خود را برای دریافت این تسهیلات به شعب بانک صنعت و معدن هشت استان محروم ارائه دهند.

نعمت اللهی افزود: براساس برنامه ریزی صندوق توسعه ملی تا پایان بهمن ماه امسال مهلت خواهد داشت، مدارک کارآفرینان را بررسی و تایید کند. وی زمان پرداخت این تسهیلات را پس از تایید مدارک متقاضیان حداکثر تا پایان خردادماه سال 94 عنوان کرد.

معاون اعتباری بانک صنعت و معدن ایران اظهار کرد: تسهیلات دو هزار میلیارد ریالی مناطق محروم از محل صندوق توسعه ملی با چهار درصد سود کمتر به کارآفرینان برای طرح های ایجابی و سرمایه در گردش پرداخت خواهد شد. به گفته وی سقف پرداخت تسهیلات ریالی برای سرمایه در گردش از محل صندوق توسعه ملی حدود 100 میلیارد ریال است.

نعمت اللهی گفت: اعتبار دو هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی برای هشت استان محروم که سهم استانی نداشته و هر استانی که بتواند طرحهای خود را به موقع ارائه دهد، می تواند سهم بیشتری ببرد. وی افزود: در سالجاری شش هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی از محل صندوق توسعه ملی با عاملیت این بانک مصوب که چهار هزار میلیارد ریال آن طرح ها پذیرش و به صندوق ارائه شد.

« منبع خبری : ایرنا » آخرین ویرایش : ۲۰ دی ۱۳۹۳, ۰۹:۲۶


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها