شهردار مشهد:

اعتبارات دولتی به کال کشف رود مشهد اختصاص پیدا می‌کند

۱۷ دی ۱۳۹۳ کد خبر : 200
شهردار مشهدگفت: براساس وعده‌های ارائه شده از سوی دولت اعتبارات دولتی به کال کشف رود مشهد اختصاص پیدا می‌کند.

به گزارش تسنیم، سید صولت مرتضوی در حاشیه بازدید از پروژه‌های شهری مشهد گفت: با اینکه تاکنون هیچ مصوبه مکتوبی از سوی دولت به شهرداری ارسال نشده اما در سفر اخیر دولت قول‌هایی درباره ارائه اعتبار به کال کشف رود، ارائه 200 اتوبوس به شهرداری، کمک به حل معضل حاشیه شهر و کمربند سبز به شهرداری گرفته شده است.
مرتضوی درباره خطوط بی آر تی تاکید کرد: شهرداری مشهد به همراه معاونت خدمات شهری از خطوط بی آر تی شهری بازدیدهایی را به عمل آورده‌ایم که وضعیت این خطوط را از لحاظ میزان بهره وری بررسی کرده و در صورت اقتصادی بودن این طرح برای مدتی بخشی از فضای سبز را کاهش داده و یا به نقاط دیگر انتقال می دهیم.
شهردار مشهد  درباره تفاهم نامه‌های شهرداری با سایر اشخاص و سازمان‌ها گفت: شهرداری اختیاراتی دارد که شهردار بر این مبنا فعالیت‌های خود را سامان دهی می‌کند و هر اقدامی که فارغ از اختیارات شهردار باشد باید در شورای شهر به تصویب برسد و تفاهم نامه‌ها نیز به منزله مصوب کردن یک پروژه نیستند زیرا شهرداری روزانه چندین تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می‌کند.
مرتضوی درباره تصمیمات شورای شهر در زمینه پذیرش یا رد تفاهم نامه‌ها افزود: تفاهمنامه‌ها در شورای شهر مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات آن از تمامی ابعاد مورد تحقیق قرار می‌گیرد و براساس نتایج حاصل از تحقیق خود رای مثبت یا منفی به تفاهم نامه می‌دهد.
مرتضوی ادامه داد: تصمیمات گرفته شده توسط شهرداری به خصوص در حوزه فروش و مشارکت با اخشضاص حقوقی و حقیقی باید در شورای شهر تصویب شود که این تصمیمات و تفاهم نامه ها طی لایحه ای به شورای شهر تحویل داده می‌شود.
شهردار مشهد پیرامون تفاهم نامه اخیر شهردار با شرکت صنایع غذایی تبرک تصریح کرد: شهرداری هیچ تفاهم نامه ای را با تبرک امضا نکرده و تنها یک تفاهم نامه با شخصی که مالک تبرک است صورت گرفته و ما موسسه ای به نام تبرک را به رسمیت نمی شناسیم و شهرداری با اشخاصی که سرمایه لازم برای تامین هزینه پروژه های شهری را دارا باشند تفاهم نامه هایی را انعقاد می کند که موضوع تفاهم نامه با شخص مالک تبرک در دایره معاونت اقتصادی قرار دارد و من از جزئیات آن بی اطلاع هستم.
مرتضوی تاکید کرد: تفاهم نامه به منزله انعقاد قرارداد اجرایی و عملیاتی نیست بلکه پس از اخذ رای توسط شورای شهر تفاهم نامه به قرارداد تبدیل شده که ضمانت اجرایی برای طرفین محسوب می‌شود و حوزه معاونت اقتصادی شهرداری نه تنها با شخص مالک شرکت تبرک بلکه با سایر دستگاه ها نیز وارد مذاکراتی می‌شود.
شهردار مشهد ادامه داد: با وجود این قول ها تاکنون هیچ اعتباره به شهرداری اختصاص داده نشده و ما نیز با وجود نوپا بودن دولت فعلی انتظار معجزه نداریم و بسته حاشیه شهر نیز به استانداری و دولت تحویل داده شده و امیدواریم دولت بتواند در سال94 بودجه ای را به حاشیه شهر اختصاص دهد.

« منبع خبری : تسنیم » آخرین ویرایش : ۱۷ دی ۱۳۹۳, ۰۹:۰۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها