«دنیای اقتصاد» تکاپوی گروههای مختلف برای نقش‏آفرینی در انتخابات شورای شهر مشهد را بررسی می‎کند؛

پارلمان شهری در مسیر رایزنی‌ها

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ کد خبر : 1805
دنیای اقتصاد، فاطمه رافع- آخرین روز سال 95 بود که ثبت‌نام نامزدها برای پنجمین دورة انتخابات شورای اسلامی شهر همزمان با سراسر کشور در مشهد آغاز شد و تا آخرین روز ثبت‎نام، یعنی ششم فروردین ماه سال جاری، 959 نفر داوطلب برای تصدی 15 کرسی پارلمان محلی مشهد اعلام آمادگی کردند.

24 فروردین ماه بود که خبر تأیید صلاحیت 97 درصد داوطلبان شورای شهر مشهد توسط هیئتهای اجرایی روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت که بر اساس آن از 959 داوطلب، 62 نفر رد صلاحیت شدند و 11 نفر نیز انصراف دادند و صلاحیت 886 نفر به تأیید هیئتهای اجرایی رسید و به گفتة سیدجواد حسینی، رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی از 25 فروردین ماه لیست کامل تأیید و رد صلاحیت شدگان به هیئت نظارت ارسال شد تا این هیئت نیز به مدت هفت روز یعنی تا 31 فروردین ماه نسبت به صلاحیت افرادی که از سوی هیئتهای اجرایی تأیید شدهاند؛ اظهار نظر کند.

آغاز بررسی صلاحیت نامزدها در هیئتهای نظارت

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در شهرستان مشهد در این‎باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: طبق جدول زمانبندی بعد از اتمام کار هیئت اجرایی، نتیجة بررسیها در تاریخ 24 فروردین ماه به ما اعلام شد که از 958 نفر کاندیدای ششمین دورة شورای شهر مشهد 62 نفر رد صلاحیت شده‎اند و 11 نفر نیز انصراف داده‎اند؛ از همین تاریخ جلسات هیئت نظارت در دو نوبت صبح و بعدازظهر با حضور اعضا تشکیل شده و با توجه به افزایش تعداد ثبت‏نام‏کنندگان در این دوره، کار سنگین‎تر است با این حال هنوز آمار دقیقی در خصوص تعداد کاندیداهای بررسی شده در دست نیست و پس از اتمام بررسیها، اطلاعات نهایی اعلام خواهد شد.

سیدعلی بامشکی ادامه می‌دهد: نتیجة بررسیها نیز در تاریخ 31 فروردین ماه به هیئتهای اجرایی اعلام و از این طریق به اطلاع داوطلبان می‎رسد و آن دسته از داوطلبانی که نسبت به نتیجة تأیید صلاحیت اعتراض دارند، از تاریخ سوم تا ششم اردیبهشت ماه میتوانند اعتراض خود را به صورت مکتوب به هیئت نظارت استان مستقر در استانداری اعلام کنند.

وی اضافه می‌کند: هیئت نظارت از هفتم تا شانزدهم اردیبهشت به اعتراضات رسیدگی و در روز هفدهم نظر قطعی خود را به فرمانداریها اعلام می‌کند و در تاریخ 18 اردیبهشت نیز اسامی قطعی آگهی خواهد شد.

گمانه‌زنی دربارة لیستهای احتمالی

اگرچه هنوز تکلیف داوطلبان مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت نهایی آنان مشخص نیست اما گمانه‎زنیها در خصوص لیستهای احتمالی جناحهای سیاسی از چندی قبل آغاز شده و در این میان از لیست حامیان شهرداران سابق مشهد، لیست منتسب به اصولگرایان و اصلاح‌طلبان  به عنوان لیستهای اصلی احتمالی یاد می‌شود.

درآمدهای پایدار برای شهرداری با رونق صنعت

عضو هیئت رئیسة انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در گفتگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص اهمیت انتخابات شورای شهر برای اهالی اقتصاد و صنعت اینطور می‌گوید: اگر شورای شهر، بخش تولید و صنعت را یکی از عوامل پیشرفت، توسعه و آبادانی آن شهر بداند، بدون تردید به درآمدهای پایداری خواهد رسید که از ضروریات ادارة شهر به حساب می‌آید.

حسین متین‌راد ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات شهرداری و بخش صنعت در 20 سال گذشته این بوده که گاهی نگاه شهرداری به بخش صنعت به عنوان یک منبع درآمدی یا به اصطلاحی «گاو شیرده» بوده و به این نکته توجه نکرده که رونق بخش تولید و صنعت باعث کاهش بسیاری از مشکلات شهر از قبیل بیکاری، آسیبهای اجتماعی و ... می‌شود که شهرداری در برخی موارد مجبور است منابع بسیاری در مواجهه با این مشکلات هزینه کند.

وی خاطرنشان می‎کند: برای توسعة تولید و صنعت شهر، شهرداری باید به کمک بیاید تا از این طریق شهرداری هم به درآمد پایدار برسد اما این امر محقق نمی‎شود و مثال عینی آن هم صنایع محور غرب هستند که شهرداری به این صنایع نگاه درآمدی دارد و این صنایع اگر بخواهند آجری روی آجر بگذارند ابتدا باید برای شهرداری ایجاد درآمد کنند؛ در حالی که شهرداری باید به توسعه و رونق این صنایع کمک کند تا از این طریق درآمدهای پایدار و نامشهودی برای شهرداری ایجاد شود.

عضو هیئت رئیسة انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی این نکته را نیز یادآور می‎شود که از شورای شهر آینده و شهردار منتخب انتظار می‎رود که به مجموعة تولید و صنعت شهر به عنوان یک مجموعة درآمدی پایدار بلندمدت نگاه کنند تا با رونق تولید بتوانند حق و حقوق شهرداری را از قِبل تولید بپردازند.

متین‌راد در خصوص ارائة لیستی از سوی اهالی صنعت و اقتصاد مشهد برای انتخابات شورای شهر، اینطور می‎گوید: بخش صنعت و اقتصاد دربارة لیست مستقل هنوز به جمع‎بندی نرسیدند اما بدون تردید از لیستهایی که بیشتر، تخصصی و کمتر سیاسی باشند، حمایت می‌کنند؛ این شهر در چهار سال گذشته از لیست سیاسی صدمه دیده است؛ وقتی شورایی انتخاب می‎شود که شهردار غیربومی را از خارج استان و با نگاه سیاسی تعیین می‏کند این امر نشان می‎دهد شهر نمی‎تواند رونق و توسعه یابد؛ امیدواریم این دوره بیشتر متخصصانی انتخاب شوند که دغدغة شهر را داشته و به مجموعة نیازهای شهر توجه داشته باشند.

رونق ساخت‎وساز تابع تصمیمات شورای شهر

دبیر هیئت رئیسة سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز در خصوص اهمیت انتخابات شورای شهر مشهد با بیان این که رونق حرفة مهندسان ساختمان در تمام گرایشها و تخصصها تابع رونق ساختوساز در شهر است، می‌گوید: بخشی از رونق فضای کسبوکار مهندسان به تصمیمات شورای شهر مربوط است و از این جهت انتخابات شورای شهر برای اعضاء جامعه مهندسی اهمیت بسیاری دارد.

بهروز پیراسته ادامه می‌دهد: علاوه بر این تصمیمات شوراهای شهر و عملکرد شهرداری ها نقش مهمی در شکلگیری فضایی بهتر و مناسبتر برای زندگی شهروندان دارد؛ مجموع این مسائل نشان‌دهندة اهمیت حضور آگاهانه و انتخاب هوشمندانه است و ضرورت دارد جامعة مهندسان با نگاهی باز وارد فضای انتخابات شوند؛ جامعة مهندسان صنف و قشر بسیار تأثیرگذاری در این فضا هستند و با توجه به جایگاه تاثیر گذار اجتماعی میتوانند طیفهای اطراف خود را نیز به سمت انتخاب آگاهانه سوق دهند.

وی با تأکید بر این که مردم شهر نیز باید نگاه ویژه‌ای به متخصصان داشته باشند، می‌افزاید: این متخصصان میتوانند شهر بهتری را بسازند و حضور پررنگ متخصصان در شورای شهر باعث می‌شود تصمیمات نهایی باعث رونق و توسعة شهر شوند.

دبیر هیئت رئیسة سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی این نکته را نیز یادآور میشود: در جامعة مهندسی افکار و عقاید متنوعی وجود دارد و هر یک در زمینة تصمیمگیری مختار هستند ضمن اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان به لحاظ قانونی از ورود به بحث انتخابات منع شده است و به صورت مستقل لیستی تهیه نخواهد کرد.

فراخوان اصلاح‌طلبان به اشخاص تأثیرگذار

رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خراسان رضوی دربارة فعالیتهای این گروه برای انتخابات شورای شهر با بیان این که شورای عمومی اصلاح‌طلبان که متشکل از 34 حزب و 17 شخص حقیقی است، دربارة لیست اصلاح‎طلبان برای پنجمین دورة انتخابات شورای شهر مشهد تصمیم‎گیری خواهد کرد، می‎گوید: چارچوبهایی برای انتخاب کاندیداها مشخص شده و اکنون در حال بررسی هستیم.

محمدرضا حیدری با تأکید بر این که در لیست اصلاحات به دنبال حفظ هویت اصلاحطلبی هستیم، به این نکته نیز اشاره میکند: با این حال از تمام جریانات و اشخاص تأثیرگذار دعوت کردیم تا برای رسیدن به لیست واحد تلاش کنیم؛ برای حضور تمام اشخاص حقیقی که مایل هستند در چارچوب جریان اصلاح‌طلبی وارد عرصة انتخاب شوند، کاندیداها را بر اساس شاخصهایی که در پنج حوزة تجارب مدیریت شهری، سوابق علمی و پژوهشی، سوابق مدیریتی و اجرایی، فعالیتهای مدنی و سیاسی و نیز پایگاه رأی دارند، مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

حیدری در پاسخ به این سؤال که احتمال دارد در پی رایزنی با سایر افراد و جریانهای تأثیرگذار، افراد لیست اصلاحات از بین اصولگرایان معتدل انتخاب شوند؟، خاطرنشان می‎کند: تلاش می‌کنیم در لیست، هویت اصلاح‏طلبی را حفظ کنیم با این حال این امکان نیز وجود دارد که برخی افراد بدون توجه به رویکرد سیاسی، به دلیل صفت شخصی آنها و کارآمدی با تأیید شورای عمومی اصلاحطلبان در لیست قرار گیرند.

تخصص، مقدم بر سیاسی کاری

دبیر حزب مؤتلفة خراسان رضوی نیز در گفتگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص وضعیت اصولگرایان برای پنجمین دورة انتخابات شورای شهر مشهد، با اشاره به این که حدود 15 حزب و تشکیلات حاضر در جبهة پیروان خط امام(ره) و رهبری استان پیشنهادات خود را دربارة مصادیق و اسامی مطرح کردهاند، اظهار می‌کند: تاکنون 120 نفر بررسی شده‎اند؛ پس از ثبتنام نیز تعدادی افراد جدید به لیست بررسی کمیتة انتخابات جبهه معرفی شده‎اند که در حال حاضر حدود 35 نفر مورد تأیید قرار گرفته‌اند و در بررسی نهایی بر اساس شاخصهای کارآمدی، صلاحیت و تخصصهای مورد نیاز شورای شهر 30 نفر تعیین می‌شوند که باید در جلسة عمومی جبهه با حضور تمام احزاب و تشکلها برنامه‎های خود را ارائه دهند و پس از آن 15 نفر نهایی مشخص می‌شوند.

جواد آرین‎منش ادامه میدهد: همچنین در حال رایزنی با تمام تشکلها و احزاب غیر جبهة پیروان هستیم که عمدتاً نیروهای اصولگرای غیر از جبهة پایداری هستند؛ جبهة پایداری لیست مستقلی ارائه می‏دهند.

وی با بیان این که مبنای اصولگرایان برای انتخاب کاندیداها شاخصهایی از جمله تعهد، تخصص، صلاحیتهای فردی، کارآمدی و تجربه است، خاطرنشان می‎‌کند: گروههای مختلفی که به نامهای مختلف در مشهد لیست ارائه می‎دهند، با ما در ارتباط هستند و پیشنهاد ارائة لیست واحد به نام جبهة پیروان خط امام(ره) و رهبری از کارآمدترین نیروها را مطرح می‌کنند و تلاش می‎کنیم افرادی مبتنی بر تخصصهای مورد نیاز به شورای شهر و شهرداری راه پیدا کنند تا جایگاه مشهد ارتقا یابد.

آرینمنش در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال ائتلاف اصولگرایان با اصلاح‎طلبان معتدل و حامیان دولت، تصریح می‎کند: لیست ما به نام اصولگرایان منتشر می‎شود، با این حال تلاش می‎کنیم لیست تحت‎الشعاع کارآمدی، تجربه و تخصص باشد و بنا را بر سیاسی‎کاری در شورای شهر و غلبة سیاست بر تخصص قرار نداده‎ایم.

« تهیه کننده : فاطمه رافع » « منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۸ فروردین ۱۳۹۶, ۰۸:۵۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها